Η ψυχοθεραπεία με τη χρήση του διαδικτύου και του προγράμματος Skype πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που ο θεραπευόμενος αδυνατεί να προσέλθει στο γραφείο του θεραπευτή λόγω κινητικών ή άλλων ιατρικών προβλημάτων είτε λόγω της διαμονής του σε κάποια επαρχιακή πόλη ή το εξωτερικό.

Κατά την πραγματοποίηση των θεραπευτικών συνεδριών μέσω Skype είναι απαραίτητο να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που ισχύουν και στην πρόσωπο με πρόσωπο θεραπεία. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος έχουν συμφωνήσει σε μία σταθερή ημέρα και ώρα συνάντησης ενώ και οι δύο αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιλέξουν έναν χώρο που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικτυακής τους συνάντησης. Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και του απορρήτου εκ μέρους του θεραπευτή εφαρμόζεται ακριβώς όπως και στην κατά πρόσωπο ψυχοθεραπεία.

Για να πραγματοποιήσετε θεραπευτικές συνεδρίες online, πρέπει να κατεβάσετε το Skype μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.skype.com/el/download-skype/skype-for-computer/.

Αφού κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης του Skype και το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας το κάνετε εγκατάσταση ακολουθώντας τα βήματα που σας λέει. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη και για να δημιουργήσετε λογαριασμό το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ενεργός λογαριασμός email.