Οι ομάδες γονέων πραγματοποιούνται με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενός ενημερωτικού και παράλληλα υποστηρικτικού πλαισίου όπου οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν προβληματισμούς σχετικά με το γονεϊκό τους ρόλο και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των όποιων δυσκολιών αντιμετωπίζουν.

Ο αριθμός των μελών μίας ομάδας γονέων είνσι συνήθως 4 -8 άτομα και η θεματική ενότητα της συνάντησης καθορίζεται συνεργατικά με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες: Πώς βοηθώ το παιδί μου να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, Θέτω όρια στη συμπεριφορά του παιδιού, Βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο γονιό και το παιδί, Πώς μεγαλώνω ένα παιδί με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, Στάδια ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου, Προβλήματα συμπεριφοράς και αντιμετώπιση, Συναισθηματικές δυσκολίες και αντιμετώπιση