Η Αθηνά Πετρούτσου είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με Αρ. Πρωτ. 13168/08/05/07. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΜSc in Child Development) στο Institute of Education τμήμα του University College of London (UCL).

Έχει εκπαιδευτεί μέσα από προσωπική ψυχοθεραπεία και εποπτεία συστημικής κατεύθυνσης στην ατομική θεραπεία ενήλικα, παιδιού και εφήβου. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς (ΨΝΑ Δρομοκαιτειο, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου) όπου εκπαιδεύτηκε στη διαγνωστική αξιολόγηση και στη χορήγηση ψυχομετρικών και προβολικών δοκιμασιών (WISC-III, WPPSI-R, Αθηνά Τεστ, CAT, Σχέδιο Οικογένειας). Έχει συνεργαστεί με κέντρα ειδικών θεραπειών όπου ασχολήθηκε κυρίως με την ατομική θεραπεία ενηλίκων, παιδιών και εφήβων καθώς και με τη συμβουλευτική γονέων. Έχει αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό ομάδων γονέων και ομάδων εκπαιδευτικών, καθώς και την εφαρμογή βιωματικών προγραμμάτων σε ομάδες παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας, στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορούσε τη συμμετοχή του σχολικoύ ψυχολόγου στην καθημερινή πρακτική σχολικών μονάδων.

Σήμερα διατηρεί ιδωτικό γραφείο όπου αναλαμβάνει ενήλικες, παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ενώ πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων και διοργανώνει ομάδες γονέων βιωματικού χαρακτήρα.

Δείτε ΕΔΩ το βιογραφικό σημείωμα της Αθηνάς Πετρούτσου.