"Το παράδοξο με το ζητούμενο της θεραπευτικής αλλαγής,
είναι ότι όταν τελικά ο θεραπευόμενος αποδεχτεί τον εαυτό του
όπως ακριβώς είναι,
τότε θα μπορέσει να αλλάξει"

Carl Rogers

"Δεν υπάρχει τέλος στην προσωπική αλλαγή,
στην προσωπική ανάπτυξη και σε όλα αυτά που μπορείς
να μάθεις για τον εαυτό σου"

Irvin Yalom

"Πάντοτε αναζητούσα τη δύναμη
και την αυτοπεποίθηση έξω από τον εαυτό μου,
ωστόσο αυτά πηγάζουν από μέσα... βρίσκονται εκεί συνεχώς"

Anna Freud