Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους γονείς είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ομαλή πορεία της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού είναι δυνατό να αποκατασταθεί αποκλειστικά μέσα από συναντήσεις του ψυχολόγου με τους γονείς, χωρίς να χρειαστεί θεραπευτική παρέμβαση εστιασμένη στο παιδί.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων δεν είναι να προσφέρει έτοιμες λύσεις εφαρμόσιμες σε κάθε παιδί και κάθε πρόβλημα. Αντίθετα, στοχεύει να βοηθήσει τους γονείς αρχικά να κατανοήσουν τα αίτια των δυσκολιών του παιδιού τους, να γνωρίσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και στη συνέχεια να επιλέξουν από την πληθώρα των μεθόδων ανατροφής εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στα πρότυπα και τις αξίες της δικής τους οικογένειας.

Τα συνήθη ζητήματα που προκύπτουν και ωθούν τους γονείς σε αναζήτηση υποστήριξης του γονεΐκού τους ρόλου από κάποιον ειδικό αφορούν κυρίως δυσκολίες στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών, μη ικανοποιητική προσαρμογή των παιδιών μετά από σημαντικές αλλαγές στη ζωή της οικογένειας (διαζύγιο, πένθος), εμφάνιση επίμονων φόβων, εκδήλωση έντονης επιθετικής συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων.