Η θεραπεία που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει το παιδί και τον έφηβο να αντιμετωπίσει σειρά δυσκολιών που δυσχεραίνουν την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Οι συνήθεις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας αφορούν κυρίως διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, μαθησιακές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, σχολική άρνηση, προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

Η θεραπευτική παρέμβαση προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί και ο έφηβος έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και να επεξεργαστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να διαμορφώσουν μία θετική εικόνα εαυτού, να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητες που διαθέτουν, να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων και να αποκτήσουν μία επαρκή ικανότητα προσαρμογής στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.